PRIOPĆENJE: UPIS PRAVNOG REŽIMA NA KATASTRASKIM ČESTICAMA NA PODRUČJU PARKA PRIRODE ŽUMBERAK – SAMOBORSKO GORJE

Iako su granice zaštićenih područja opisane u zakonu kojim se određeno područje proglasilo zaštićenim, one nisu bile prenesene u katastarske planove što je onemogućavalo evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u katastru i zemljišnim knjigama. Kako bi se ovaj problem riješio, Državna geodetska uprava (DGU) je od 2019. do 2022. provela projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“. Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na poveznici https://eppr.dgu.hr/projekt. Pravni temelji za upis zabilježbi tog posebnog pravnog režima su čl. 36 st. 6 Zakona o zemljišnim knjigama (NN 63/19) i čl. 127 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).Taj pravni režim primjenjivao se i prije, točnije od 17.6.1999. kada ja na snagu stupio Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode (NN 58/99), samo što on do sad nije bio prenesen u katastarske planove. Upis pravnog režima nema vlasničkih ograničenja i  Javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem nije se upisala na Vašu česticu. Činjenica da se nekretnina nalazi unutar zaštićenog područja ipak vlasnicima nosi, kako je nosila i do sad, neke razlike u odnosu na one koji su izvan granica zaštićenog područja a kako je regulirano Zakonom o zaštiti prirode, prostornim planovima te drugim zakonima te iz njih proizašlim propisima.


Izvor - Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje