29 May
29May

Planinarski putevi su označene staze koje vode kroz planine i brda. Označene su markacijama koje pomažu planinarima da se orijentiraju i pronađu put. Markacije su obično boje i oblika koji se lako uočavaju, a postavljaju se na stabla, stijene, kamenje i druge predmete uz stazu. U Hrvatskoj postoji nekoliko različitih vrsta planinarskih putova, koji se razlikuju po težini i dužini. Najlakši putovi su lagani i kratki, a najteži su zahtjevni i dugački. Osim toga, postoje i specijalizirani putovi, kao što su planinarske staze i via ferrate. Planinarske staze su uske staze koje se viju kroz planine i brda. Obično su teže od običnih planinarskih putova i mogu uključivati kretanje po stijenama i prelazak preko potoka. Via ferrate su staze opremljene metalnim sajlama i ljestvicama koje pomažu planinarima da se penju po strmim stijenama.


Vrste planinarskih oznaka:

 • Okrugla markacija: ovo je najčešća vrsta planinarske oznake. Sastoji se od bijelog kruga okruženog crvenim prstenom. Okrugla markacija označava da je put lagan i da se ne treba pomagati rukama.


 • Pojasna markacija: ova markacija se koristi kada nije moguće postaviti okruglu markaciju. Sastoji se od tri bijele crte uokvirene crvenim crtama. Pojasna markacija označava da je put teži od lakog puta i da se možda mora pomagati rukama.
 •  Okrugla markacija s dodatnim crtama postavlja se na kamenju, a dvije dodatne crve­ne crte (»repići«) usmjerene su prema najbližim susjednim markacijama. Dodatne crte široke su 2 – 3 cm i dugačke 5 cm, mjereno od vanjskog ruba markacije. Ove markacije posta­vljaju se u horizontalnom ili kosom položaju, tako da su vidljive i iz suprotnoga smjera. Ne postavljaju se nikada u uspravnom položaju, npr. na drvetu. Iznimka je kada markacije vode šumom gdje staza još nije ugažena i put krivuda, a skretanja nisu jače izražena, pa se ispod markacije ne postavlja strelica. Tada se na okruglu markaciju u uspravnom položaju postavlja samo jedan repić u smjeru sljedeće markacije. U novije se vrijeme sve više rade markacije s repićima.


 • Crvena-bijela-crvena markacija: ova markacija označava da je put težak i da je potrebno koristiti ruke i noge za penjanje.
 • Plava-bijela markacija: ova markacija označava pristup špiljama i jamama.
 • Žuta-bijela markacija: ova markacija označava planinarske staze.
 • Crna-bijela markacija: ova markacija označava via ferrate.


Kako koristiti planinarske oznake:

 • Ako dođete do raskrižja, potražite putokaz koji će vam pomoći da odaberete pravi put.
 • Ako ste neizvjesni o smjeru, obratite se drugom planinaru ili se vratite na poznati put.
 • Budite svjesni vremenskih uvjeta i budite spremni na promjenu planova.
 • Uvijek nosite sa sobom dovoljno vode i hrane.
 • Obavijestite nekoga kamo idete i kada se očekuje da ćete se vratiti.


Planinarske oznake su važan alat koji pomaže planinarima da se sigurno kreću planinama i brdima. Razumijevanjem različitih vrsta oznaka i načinom njihovog korištenja možete uživati u sigurnom i ugodnom planinarskom iskustvu. 

Komentari
* E-mail će biti objavljen na web stranici.