Uprava kampa moli svoje cijenjene goste da se pridržavaju navedenog kućnog reda:

 • u kampu mogu biti smješteni samo na recepciji prijavljeni gosti
 • najstrože se zabranjuje zabijanje čavala u stabla ili bilo kakvo oštećivanje istih, ograđivanje prostora u kojem boravite ili bilo kakvi građevinarski radovi na odabranom prostoru
 • prijava u kampu vrši se od 12:00h a odjava je najkasnije do 11:00h
 • postavljanje vlastitog šatora i pred šatora dozvoljava se od 12:00h do 20:00h
 • loženje vatre na otvorenom je zbog opasnosti od požara zakonom zabranjeno
 • molimo Vas da ne stvarate buku koja može smetati ostalim gostima, uključujući upotrebu radio aparata, televizora i glazbenih instrumenata; mir i tišina u kampu su od 23:00h do 07:00h. Nepridržavanjem ove točke reda uskraćuje se mogućnost daljnjeg boravka u kampu
 • gosti su dužni voditi brigu o čistoći prostora koji koriste, smeće sakupljajte u plastične vreće te ih odložite u kontejnere
 • vlasnici pasa dužni su svoje ljubimce prijaviti na recepciji uz predočenje iskaznice o cijepljenju. Vlasnici pasa su dužni pse voditi na uzici, a na svom prostoru (vlastiti šatori) držati vezane. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni počistiti.
 • ukoliko ste pronašli ostavljene - zaboravljene predmete, molimo Vas da iste predate na recepciju prijavite
 • uništavanje imovine se naplaćuje
 • za eventualni nestanak predmeta iz šatora ili kućica, ne preuzimamo nikakvu odgovornost
 • knjiga žalbe i knjiga dojmova nalaze se na recepciji kampa
 • gostima koji se ne pridržavaju ovog kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem remete tišinu i uznemiruju druge goste, otkazat će se korištenje usluga smještaja


Pravila ponašanja u parku prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Područje Parka prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“ zakonom je zaštićeno. Molimo posjetitelje da se pridržavaju pravila ponašanja te da surađuju s djelatnicima Parka u svrhu očuvanja izvorne biološke, geološke i kulturne autentičnosti zaštićenoga prostora na način da:

 • ne oštećuju drveće i ostalu drvenastu vegetaciju
 • ne plaše, uznemiruju, hvataju, love ili ubijaju bilo koju vrstu životinja
 • ne oštećuju gnijezda, duplje, brloge i ostala staništa životinja
 • ne logoruju i pale vatru, osim na za to jasno predviđenim mjestima
 • ne uništavaju niti sakupljaju geološke, fosilne, arheološke ili druge vrijedne nalaze
 • održavaju red i čistoću u Parku te da otpad zbrinu van Parka pri povratku kući
 • poštuju privatno vlasništvo stanovnika zaštićenog područja
 • ne oštećuju zaštićene spomenike kulture i ostale građevine u Parku
 • ne stvaraju buku niti svjetlosno onečišćenje osim u slučaju opasnosti
 • ne zagađuju vodotokove i izvore
 • ne snimaju niti fotografiraju u komercijalne svrhe, osim uz dozvolu Javne ustanove „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“
 • se bave znanstvenim istraživanjima isključivo uz dopuštenje Ministarstva i uz najavu Javnoj ustanovi „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“
 • se specifičnim sportskim aktivnostima poput sportskog penjanja i paraglidinga bave isključivo na za to predviđenim mjestima
 • se za kretanje motoriziranim vozilima koriste isključivo javnim i nerazvrstanim cestama
 • se prije posjeta Parku prikladno pripreme kako bi umanjili ugrozu vlastite i tuđe sigurnosti
 • se u kontaktu s drugim korisnicima prostora i lokalnim stanovništvom ponašaju ljubazno i uviđavno te
 • surađuju s djelatnicima Parka prirode te usklade ponašanje navedenim pravilima

Izvor - Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje